Skechers tung ưu đãi bất ngờ: Sở hữu sản phẩm thứ hai với giá chỉ 20.000 đồng